fairslator.com cape.mt
machine translation bias removal tool
DEMO
NEWS Fairslator API now speaks French. Read more »
Ó Bhéarla go Gaeilge

Tusa, sibhse agus an meaisínaistriúchán ó Bhéarla

Tugaimis droim láimhe leis an mhíthuiscint nach bhfuil ach aon aistriúchán amháin ar gach rud.

San áit a bhfuil an dá fhorainm agus sibh sa Ghaeilge, níl ach ceann amháin sa Bhéarla: you. Cothaíonn sé sin deacrachtaí san aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge. Gach uair a iarrann duine éigin ort abairt a aistriú a bhfuil you inti, mar shampla where are you?do you want anything?, caithfidh tú ceist amháin a shoiléiriú ar dtús: cad atá i gceist le you? Duine amháin, nó grúpa daoine? Murach an soiléiriú sin, d’fhéadfadh an t-aistriúchán a bheith mícheart nó míchuí.

Cé nach mór an trioblóid é seo don aistritheoir daonna, is mór an trioblóid é más meaisín atá i mbun an aistriúcháin. Níl sé de nós ag meaisíní aistriúcháin ceisteanna a chur. Má théann tú chuig suíomh meaisínaistriúcháin ar bith, mar shampla Google Translate, agus má iarrann tú air abairt a aistriú go Gaeilge a bhfuil you inti, is cinnte nach gcuirfidh sé ceist ar bith ort maidir le brí an fhocail sin. Déanfaidh sé a chinneadh féin, bunaithe ar cé acu den dá aistriúchán – sibh – atá feicthe níos minice aige ina leithéid chéanna de chomhthéacs cheana. Níos minice ná a mhalairt, claonfaidh an meaisín i dtreo mar aistriúchán ar you: cá bhfuil tú? (seachas sibh) agus an bhfuil rud ar bith uait? (seachas uaibh). Cé nach deireadh an domhain é seo, tá sé mícheart más le grúpa daoine atá tú ag iarraidh é seo a rá seachas le duine amháin.

Nach mbeadh sé go deas, mar sin, dá gcuirfeadh an meaisín ceist ort? Dá bhfiafródh an meaisín díot ar dtús cad atá i gceist agat le you? Go dtí seo, ní raibh meaisín aistriúcháin ar bith ábalta é sin a dhéanamh. Ach anois, le teacht Fairslator, tá.

Tá Fairslator mar a bheadh breiseán a chuirtear le meaisín aistriúcháin eile, mar shampla le Google Translate nó le Microsoft Translator. Seasann sé idir tusa agus an meaisín eile sin, agus tá sé de shíor ag faire ar na haistriúcháin a sholáthraíonn an meaisín duit. Nuair a thugann Fairslator faoi deara go bhfuil an forainm you (nó your, nó briathar sa mhodh ordaitheach) san abairt Bhéarla, gearrfaidh sé isteach agus cuirfidh sé ceist ort cé acu duine amháin nó grúpa daoine atá i gceist leis an you sin. Bunaithe ar an fhreagra a thabharfaidh tú, athróidh Fairslator an t-aistriúchán dá réir: ó cá bhfuil tú go cá bhfuil sibh? agus ó an bhfuil rud ar bith uait? go an bhfuil rud ar bith uaibh? Bain féin triail as go bhfeice tú cén dóigh a n-oibríonn sé.

Smaoineamh simplí é seo, nach ea? Chuirfeadh sé iontas ort nach bhfuil a leithéid ar fáil cheana. Go dtí anois, bhí na meaisíní aistriúcháin ar fad bunaithe ar an tuiscint nach bhfuil ach aon aistriúchán amháin ar gach rud. Ní tuiscint ach míthuiscint é seo, agus is é misean Fairslator an mhíthuiscint seo a cheartú.

Teachtaireacht chuig an údar

What next?

Read more about bias and ambiguity in machine translation.
Cover page
We need to talk about bias
in machine translation
The Fairslator whitepaper
Download
Sign up for my very low-traffic mailing list. I'll keep you updated on what's new with Fairslator and what's happening with bias in machine translation generally.
Your address is safe here. I will only use it to send you infrequent updates about Fairslator. I will not give or sell it to anyone. You can ask me to be taken off the list at any time.

Faislator blog

| Infographic
How gender rewriting works in machine translation
This is how Fairslator deals with gender-biased translations.
| Announcement
Introducing the Fairslator API
Like what Fairslator does? Want to have something similar in your own application? There's an API for that!
| Status update
What’s new with Fairslator #3
Fairslator is now available as a browser plug-in, and other news.
| Machine translation
Google Translate versus gender bias
How does Google Translate handle gender-ambiguous input? With difficulty.
| Status update
What’s new with Fairslator #2
Fairslator now speaks French, and other news.
| Gendergerechte Sprache
Kann man das Gendern automatisieren?
Überall Gendersternchen verstreuen und fertig? Von wegen. Geschlechtergerecht zu texten, das braucht vor allem Kreativität.
| Oh là là
Three reasons why you shouldn’t use machine translation for French
But if you must, at least run it through Fairslator.
| Status update
What’s new with Fairslator #1
A new language pair, some new publications, plus what's in the pipeline.
| Machine translation
Finally, an Irish translation app that knows the difference between ‘tú’ and ‘sibh’
It asks you how you want to translate ‘you’.
| Forms of address
Why machine translation has a problem with ‘you’
This innocent-looking English pronoun is surprisingly difficult to translate into other languages.
| Male and female
10 things you should know about gender bias in machine translation
Machine translation is getting better all the time, but the problem of gender bias remains. Read these ten questions and answers if you want to understand all about it.
| Gender bias in machine translation
Gender versus Czech
In Czech we don’t say ‘I am happy’, we say ‘I as a man am happy’ or ‘I as a woman am happy’.
| Machine translation in Czech
Finally, a translation app that knows the difference between Czech ‘ty’ and ‘vy’!
Wouldn’t it be nice if machine translation asked how you want to translate ‘you’?
| German machine translation
Finally, a translation app that knows the difference between German ‘du’ and ‘Sie’!
Wouldn’t it be nice if machine translation asked how you want to translate ‘you’?
| Strojový překlad
Představ si, že jseš stroj, který překládá
Proč se překladače nikdy neptají, jak to myslíme?
| Maschinelle Übersetzung
Stell dir vor, du bist DeepL
Warum fragt der Übersetzer eigentlich nicht, was ich meine?

Fairslator timeline

icon December 2023 — Fairslator presented a workshop on bias in machine translation at the European Commission's Directorate-General for Translation, attended by translation-related staff from all EU institutions.
icon November 2023 — Fairslator went to Translating and the Computer, an annual conference on translation technology in Luxembourg, to present its brand new API.
icon November 2023 — We were talking about gender bias, gender rewriting and Fairslator at the EAFT Summit in Barcelona where we also launched an exciting spin-off project there: Genderbase, a multilingual database of gender-sensitive terminology.
November 2023 — English–French language pair added to the Fairslator API.
July 2023 — The Fairslator API was launched. Explore the API or read the announcent: Introducing the Fairslator API »
icon February 2023 — We spoke to machinetranslation.com about bias in machine translation, about Fairslator, and about our vision for “human-assisted machine translation”. Read the interview here: Creating an Inclusive AI Future: The Importance of Non-Binary Representation »
icon October 2022 — We presented Fairslator at the Translating and the Computer (TC44) conference, Europe's main annual event for computer-aided translation, in Luxembourg. Proceedings from this conference are here, the paper that describes Fairslator starts on page 90. Read our impressions from TC44 in this thread on Twitter and Mastodon.
icon September 2022 — In her article Error sources in machine translation: How the algorithm reproduces unwanted gender roles (German: Fehlerquellen der maschinellen Übersetzung: Wie der Algorithmus ungewollte Rollenbilder reproduziert), Jasmin Nesbigall of oneword GmbH talks about bias in machine translation and recommends Fairslator as a step towards more gender fairness.
icon September 2022 — Fairslator was presented at the Text, Speech and Dialogue (TSD) conference in Brno.
icon August 2022Translations in London are talking about Fairslator in their blog post Overcoming gender bias in MT. They think the technology behind Fairslator could be useful in the translation industry for faster post-editing of machine-translated texts.
August 2022 — A fourth language pair released: English → French.
icon July 2022 — Germany's Goethe-Institut interviewed us for the website of their project Artificially Correct. Read the interview in German: Wenn die Maschine den Menschen fragt or in English: When the machine asks the human, or see this short video on Twitter.
icon May 2022Slator.com, a website for the translation industry, asked us for a guest post and of course we didn't say no. Read What You Need to Know About Bias in Machine Translation »
April 2022 — A third language pair added: English → Irish.
February 2022 — Fairslator launched with two language pairs: English → German, English → Czech.